Pamiętniki Bogusławy z Dąbrowskich Mańkowskiej

Bogusława z Dąbrowskich Mańkowska

Posiadłość ta, warta podówczas przeszło milion franków, była nadana ś.p. ojcu przez cesarza Napoleona w roku 6tym [1806], jako zasługi Ojczyźnie wyświadczone, a mianowicie jako restytucja za sprzedane dziedziczne dobra, położone pod miastem Bochnią, a zwane Pierzchowiec i Żórawniki, z których to sprzedaży uzyskane fundusze łożył na rozpoczęcie legionów polskich we Włoszech. Skarb bowiem francuski, wyczerpany ciągłymi wojnami, nie mógł zrazu wojsk naszych dostatecznie umundurować i zaopatrzyć w pierwsze potrzeby.

Tak opisuje okoliczności nadania Dąbrowskiemu pałacu w Winnej Górze jego córka Bogusława Mańkowska (1814-1901) w swoich „Pamiętnikach” (wydanych w 3 tomach w latach 1880-1883).

Dzięki serwisowi Polona – będącym największą biblioteką cyfrową w Polsce (administrowaną przez Bibliotekę Narodową) – zapoznać się możemy z treścią tych niezmiernie ciekawych wspomnień.