OD 26 MAJA MUZEUM BĘDZIE DOSTĘPNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Z dniem 26-ego maja Muzeum w Winnej Górze otwiera swoje podwoje!!!

Po dłuższej przerwie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy wraz z Oddziałem w Winnej Górze otwierają się dla zwiedzających. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty w Dobrzycy, jak i w Winnej Górze. W przygotowaniu ciekawe wystawy i okazja do miłego spędzenia czasu na łonie natury.

Na terenie parku, jak i w udostępnionych budynkach obowiązywać będą wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19. Muzeum pracować będzie w godzinach, które dotychczas obowiązywały. Stan epidemii nakłada na Muzeum konieczność zmian organizacyjnych dotyczących zwiedzania pałacu w Dobrzycy i w Winnej Górze.:

– czasowo zawieszone zostały zajęcia edukacyjne dla wszystkich grup wiekowych,

– zwiedzanie grupowe – tylko pod opieką pracownika muzeum w grupie liczącej do 10 osób,

– zwiedzających obowiązuje przestrzeganie bezpiecznego odstępu 2 m,

– ograniczenia dotyczą multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe),

– wprowadzony jest obowiązkowej dezynfekcji dłoni przy wejściu do pomieszczeń muzeum należy posiadać rękawice ochronne oraz ochronę zakrywającą usta i nos,

– obowiązuje zakaz przekraczania wyznaczonych za pomocą odpowiednich taśm stref bezpieczeństwa.

 

Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!