ROCZNICA URODZIN GEN. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO – PLAN OBCHODÓW

Muzeum w Winnej Górze wraz z Panią sołtys sołectwa Winna Góra zapraszają do wzięcia udziału w uroczystości związanej z rocznicą urodzin gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Tego dnia wspominany będzie również Karol Wojtyła, który w 1949 roku zorganizował uroczystości rocznicowe pod pomnikiem w Pierzchowie.

Plan uroczystości:

11:00 msza św.

Po mszy św. przejście do parku pod pomnik. Tam po odmówieniu modlitwy przez ks. proboszcza odbędzie się akademia połączona z przedstawieniem zarysu historycznego tego wydarzenia.

Po uroczystości będzie możliwe zwiedzanie muzeum. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotują drobny poczęstunek.