BIP

Status prawny

Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK-25 i posiada osobowość prawną.

akt o utworzeniu i nadaniu statutu Pałacowi Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze

Organy zarządzające

Zgodnie ze statutem Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze instytucją kultury zarządza Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego. Przy instytucji może działać Rada Programowa, jako organ doradczy i opiniodawczy, której skład ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

 

p.o. Dyrektor – Marek Roman

e-mail: dyrektor@palacdabrowski.pl

 

Główna Księgowa – Małgorzata Mądra

e-mail: m.madra@dabrowski-winnagora.pl

 

Producent wydarzeń kulturalnych – Mikołaj Ludwik Szymkowiak

e-mail: produkcja@palacdabrowski.pl

 

Zamówienia publiczne

Plan zamowien publicznych PGD Winna Góra 2021

Dane adresowe

PAŁAC GENERAŁA DĄBROWSKIEGO W WINNEJ GÓRZE
63-000 Środa Wielkopolska, Winna Góra 11,
NIP: 7861724039, REGON: 387836916
tel. +48 61 677 41 87, 501 082 245

Godziny otwarcia: ekspozycja w pałacu zamknięta dla publiczności do odwołania. Park otwarty w godzinach 10.00-18.00

Klauzula informacyjna RODO